Raz do rzeźni, rzeczki [...] – CoReK – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest CoReK.

Dziewczęcie

Raz do rzeźni, rzeczki brzegiem
sześć pro­siątek szło szeregiem.
Z dru­giej stro­ny szło dziewczęcie
i o dzi­wo też na rżnięcie.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lutego 2012, 15:48

Zeszyt ...
a kiedy już to­tal­nie stracę zmysł dotyku,
po­zos­ta­nie mi wierzyć.
ogar­nia od czubków palców
pop­rzez mój żołądek, kończy na ce­bul­kach włosów.
znieczulica.
bez towarzystwa.
i ja. na ok­nie. bo to tak poetycko.
ja nie lu­bię poetyckości.
a na­wet, kiedy przyjdziesz,
to co z tego?
kiedy ktoś zni­ka po­woli, to in­ni mniej cierpią. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

dekerka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]