Przyjmij mój krwawy pocałunek. Z [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

* CRYSTAL CLEAR BLOODY KISS *

Przyj­mij mój krwa­wy pocałunek.
Z miłości do Ciebie umrę.
Jeśli Ty też czu­jesz to samo,
zażyczy­my so­bie podwójną trumnę...
taką, żebyś ra­zem ze mną
się do niej zmieściła.

Nie chcę żyć bez Ciebie, mo­ja miła.

Wiesz...

...mam ta­kie wrażenie jak­byś była
dziew­czyną z cu­dow­ne­go snu,
która w rzeczy­wis­tości mi się ziściła.

Kroczy­my ra­zem mis­tyczną łąką...
Sto­py nasze bo­se roz­koszują się
do­tykiem tra­wy oz­do­bionej
krys­ta­licznie czys­ty­mi krop­la­mi rosy
a wszędzie wokół pur­pu­rowe maciejki
barwą tą piękną się mienią,
przep­la­tając się z ciem­no-głęboką tra­wy zielenią.

Spoglądam w twe cud­ne oczy...

Nikt in­ny te­go co ja w nich nie zobaczy...

Bo ja jes­tem tą jedną jedyną...

Bez­gra­nicznie za­kochaną w To­bie dziewczyną.

* 4 Ver­cetti *
* LO­VE * 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2015, 12:22

Zeszyt Two­je Włosy Są Jak Ogień Zimą... styczniowy żar...
...Mo­je Ser­ce Też Tam Płonie... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]