Przeżyłam więcej traumy niż jesteś [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ DOPIERO +

Przeżyłam więcej traumy
niż jes­teś w sta­nie so­bie wyobrazić.
Zrzu­cono na mnie ciężar cudzych grzechów,
który o wiele więcej niż siedem ton waży.

Chcieli mnie złamać podle
i ok­rutnie do sa­mobójstwa doprowadzić.
A ja tu na­dal jestem
i do­piero mam za­miar zacząć się ba­wić.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 stycznia 2016, 14:02
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]