przesadnie wpędzam się w [...] – jurcio – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest jurcio.

***

prze­sad­nie wpędzam się w wir zdarzeń

tyl­ko myśl jak strumień,
z dźwiękiem blis­kiej ser­cu piosenki,
w rzekę prag­nień, pop­rzez toń snu przyb­liża

do,

to praw­da, bra­kuje zwyczaj­ne­go - co u Ciebie?
szmer spraw przyk­ry­wa - spot­kajmy się, przyjdź

tak wiele ma­my dróg
niez­de­cydo­wanie nie skra­ca odległości,
ziar­no cza­su nadświet­lną ok­reśla prędkość,
mi­jamy się w ko­rytarzu, przy śniadaniu

uciekam w bladą poświatę ekranu

na chwilę szu­kam świado­mego - jestem
zda­je się, że bez zobowiązań
i ofiaro­wałem To­bie rozczarowanie,
czyżby świado­my dar? - uwol­nienia od iluzji,
zaczarowania

cier­pli­wość cnotą, za­pom­nieniem, wybaczeniem

nocą zbieram myśli wyglądając przez okno,
dos­trze­gam gwiazdę Sy­riu­sza - osamotnioną
in­ne od­da­lając się za­pom­niały o przeznaczeniu
i tyl­ko toń snu przybliża

do,

obec­ności, co z ser­ca płynie,
ta - wdzięczność wy­raża, by pus­te nie po­zos­tały ra­miona

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 lipca 2019, 18:52
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

jurcio

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:43E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:41gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]