Przed chwilą zebrało mnie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Przed chwilą zeb­rało mnie na chan­drę, zaczęłam płakać i użalać się nad sobą. Nag­le walnęłam się pięścią w głowę i po­myślałam... prze­cież na świecie jest ty­lu cho­rych ludzi, ka­lek, małych sierot, ludzi tonących w długach i jeszcze niewiado­mo ile gor­szych nie­szczęść... A co mi ta­kiego się dzieje po­za tym, że czu­je się sa­mot­na? Sa­mot­nych ludzi też jest od cho­lery. Wstyd mi te­raz, że zacho­wywałam się jak os­tatni sa­molub, ale może aku­rat te­raz przyszedł czas, żeby to zro­zumieć. Więc od tej po­ry głowa do góry a te­raz po­myślę nad no­woroczny­mi pos­ta­nowieniami... poz­dra­wiam wszys­tkich cy­tato­wiczów.

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2014, 01:32
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]