Prawdziwy artysta nie posiada [...] – Ludwig van Beethoven – zeszyty

W obecnej chwili w 24 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Ludwiga van Beethovena.

Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca.

cytat
zebrał 23 fiszki

Zeszyt inspi'
do inspiracji~ 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt Po­rywy serca
Myśli zeb­ra­ne w obec­nym sta­nie ducha. 

Zeszyt cytaty
lekkie 

Zeszyt O wszys­tkim i o niczym
tralalalala 

Zeszyt Zeszyt.
Wszys­tko to co mi się spodobało. 

Zeszyt Mo­je życie
Cy­taty o mu­zyce, miłości, życiu. 

Zeszyt Iluzja
Cytaty. 

Zeszyt Zeszyt 1
cieka­we cytaty 

Zeszyt Mądrość Mnicha
Cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]