Prawdziwy artysta nie posiada [...] – Ludwig van Beethoven – zeszyty

W obecnej chwili w 24 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Ludwiga van Beethovena.

Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca.

cytat
zebrał 23 fiszki

Zeszyt inspi'
do inspiracji~ 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt Po­rywy serca
Myśli zeb­ra­ne w obec­nym sta­nie ducha. 

Zeszyt cytaty
lekkie 

Zeszyt O wszys­tkim i o niczym
tralalalala 

Zeszyt Zeszyt.
Wszys­tko to co mi się spodobało. 

Zeszyt Mo­je życie
Cy­taty o mu­zyce, miłości, życiu. 

Zeszyt Iluzja
Cytaty. 

Zeszyt Zeszyt 1
cieka­we cytaty 

Zeszyt Mądrość Mnicha
Cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***