Powiedział raz orzeł do [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Orzeł i Szczur

Po­wie­dział raz orzeł do szczu­ra :
chodź, usiądź na moim grzbiecie.
Za­biorę na szczyt Cię najwyższy
i po­wiem Ci prawdę o świecie.

Stąd widzisz, że świat nasz jest płaski
i nad nim niebies­kie sklepienie
a w do­le ta pla­ga robactwa
to ludzie w swym zatraceniu.

I widzisz, mój dro­gi szczurku,
jak brat To­bie jes­tem równy
a człowiek lep­szy tym gorszym
po­miata jak zwykłym g****m.

I człowiek mądrzej­szy głupszego
od Bo­ga pot­ra­fił oddalić
tak bar­dzo, bar­dzo daleko
by w niego nie wie­rzył już wca­le.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 maja 2016, 16:02
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]