Po tym co zrobiłam już [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+11.11+

Po tym co zrobiłam
już nig­dy nie będę ta­ka sama...
zaszła we mnie nowa,
nieod­wra­cal­na zmiana.

Jeszcze nig­dy nie byłam w tak wiel­kiej trwodze
tu­taj sa­ma i tak bar­dzo pijana...
Proszę, do­pomóż mi Boże a może
mod­liłam się do Szatana(?)

Ci ludzie obok mnie
się za­gubi­li, lecz nie są źli.
Jak­by nie było to wstać na no­gi po­mog­li mi.

Myślałam, że jes­tem w mroku,
lecz jes­tem tu do­piero teraz...
śmierć straszna z kosą w dłoniach
z mych za­pad­niętych oczu spoziera.

Wiatr wieje sil­ny na zewnątrz,
deszcz z nieba lek­ki pada.
Niepod­ległości święto
chłod­nej no­cy lis­to­pada.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2015, 03:04
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 12:30Neyk do­dał no­wy tek­st Narzekanie to znak, że [...]

dzisiaj, 12:21rudolf88 do­dał no­wy tek­st Niepokój mnie dzi­siaj przy­garnął Do [...]

dzisiaj, 12:19Strange one sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 12:17Strange one sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 12:09marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > jeżeli na początku [...]

dzisiaj, 11:38AMA do­dał no­wy tek­st wyrżnąwszy łbem o bruk, [...]

dzisiaj, 11:27marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 11:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Negatywizm jest zbrojąwo­li pos­ta­wionej [...]

dzisiaj, 10:02marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st 6 lip­ca 2004 ro­ku, [...]