Po trzecie, po drugie, [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Dobranocka +

Po trze­cie, po dru­gie,
po czwar­te, po pier­wsze ...
co lu­bię naj­bar­dziej, to mroczne są wiersze.
W mym do­mu ponurym,
na skra­ju cmentarza,
gdzie mie­szkam samotnie,
w głąb mro­ku się wdrażam.

Kruk przyszedł o zmroku,
do drzwi mych zapukał
a gdy ot­worzyłam, po­wie­dział że szuka
sa­mot­nej dziew­czy­ny o pięknym imieniu
i gdy ją od­naj­dzie to w pta­ka ją zmieni ...

Ja jes­tem sa­mot­na, Ma­tyl­da me imię,
więc po­wiedz mi kru­ku ... gus­tu­jesz Ty w winie?
Nim zmienisz mnie w ptaka
to na­pij się ze mną ...
czer­wo­ne, pół słod­kie, po­lubisz na pewno.

A te­raz już ra­zem po­lecieć możemy
na drze­wo cmen­tarne, gdzie so­bie siądziemy
i noc przez noc całą podzi­wiać będziemy
aż w mro­ku na zaw­sze we dwo­je znikniemy.

Dob­ra­noc.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 maja 2016, 23:46
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]