- posuń się! co się [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

- po­suń się!
co się tak rozpychasz?
do ja­kiejś pra­cy byś się wziął, a nie leżysz
wszys­tko na jej głowie
dom, dzieci, a ty leżysz
zaw­sze jej mówiłam, że głupia, że naiwna
a mogła Ko­wal­skiej sy­na wybrać
sta­ry, ale majątek by zostawił
i jeszcze ta­kie dro­gie kwiaty przyniosła
ład­niej­sze, niż dla mnie...

- kocha­nie, bądź szczęśli­wa
ja ja­koś wyt­rzy­mam tu 
z twoją matką

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 kwietnia 2013, 14:30

Zeszyt Krzy­we zwierciadło
Z przym­rużeniem oka wi­dać lepiej. 

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt Ut­wo­ry wybrane
Poezja 

Zeszyt mys­li i aforyzmy...
słowa niczym ka­mienie szlachetne... 

Zeszyt Praw"dy"
niewidzial­na moc 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]