Popatrz na mnie gdy jestem [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Nie Moja Wina, że Taka Jestem +

Po­pat­rz na mnie
gdy jes­tem pas­kudna o poranku
boży ba­ran­ku,
który gładzisz grzechy świata
gdy cię ok­rutnie mal­tre­tuje bez ser­ca tata.

Minęły długie lata,
więc te­raz rozumiem
że jes­tem czarną owcą
w białych ba­ranów tłumie.

Inaczej czuć nie umię.

Gdy nóż traumy dzieciństwa Cię zabija,
umiera coś w To­bie w środku
i krwa­wym dziec­kiem na zaw­sze zostajesz.

Myślałam, że tyl­ko mi się zdaje,
ale brze­mię grzechów mych przodków
na me ple­cy zrzu­cone się wije
jak oślizła, pas­kudna żmija.

Nie zdzierżę twe­go ryja.

Już dwa ty­god­nie nie piję
i te­raz gdy myślę i spos­trze­gam trzeźwo
to wiem to na pewno,
że za to co zrobiłeś
jeśli nie ja to ktoś inny
cię ścier­wo zabije.

Hit­ler po­niekąd miał racje...

Nikt nie jest niewinny
i nie myśl, że jes­teś inny,
bo grzechy two­je w fakcie
czy­nią cię stworze­niem 'bracie',
które zasługu­je na ek­ster­mi­nację.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 czerwca 2015, 08:20
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]