Podły cień podąża za [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Narzędzie

Podły cień podąża za mną,
kon­tro­lując każdy podjęty prze­ze mnie krok.
Spra­wia, że każda obiet­ni­ca jest pusta
wska­zuje każdy pa­lec na mnie.

Cze­ka jak po­lujący na mnie lo­kaj ...
'Kto dziś na pal­cu odpocznie'?
Mor­du­je te­raz ścieżkę zwaną 'musimy'
tyl­ko dla­tego, że przyszedł je­go syn.

Je­zu, czy nie chciałbyś zagwizdać?
... coś w przeszłości zos­tało do­kona­ne ...
Je­zusie, czy nie chcesz zagwizdać?
coś w przeszłości zos­tało do­kona­ne ...

Dlacze­go my nie możemy nie być trzeźwi?
ja chcę zacząć wszys­tko od początku.
Dlacze­go nie możemy pić na zawsze?
Ja wszys­tko od początku zacząć pragnę.

Jes­tem je­dynie małą kłamczuchą,
jes­tem małym imbecylem.
Ja Tyl­ko Ciebie pokomplikuję,
zaufaj mi i odpłyń w dal na chwilę.

Znajdę w To­bie złoty środek,
wyżuję go i wypluję.
Będę pra­cowała nad tym
żeby Cię wywindować
tyl­ko wys­tar­czająco by
na dno Cię sprowadzić.

Mat­ko Ma­rio, czy nie zechcesz szeptać?
coś ale cze­mu w przeszłości zos­tało dokonane?
Ma­rio Mat­ko , czy nie zechcesz zaszeptać?
Coś, ale cze­mu w przeszłości zos­tało zrobione.

Dlacze­go my nie możemy nie być trzeźwi?
ja chcę zacząć wszys­tko od początku.
Dlacze­go nie możemy pić już na zawsze?
Ja wszys­tko od początku zacząć pragnę.

Jes­tem tyl­ko małą kłamczuchą,
jes­tem tyl­ko imbecylem,
tyl­ko Cię pokomplikuję,
zaufaj mi i odpłyń na chwilę.

Znajdę w To­bie złoty środek,
wyżuję go i wypluję...

...zaufaj mi , zaufaj, zaufaj , zaufaj , zaufaj ...

* TOOL 'So­ber' - tłumacze­nie :
Ma­til­da Te­neb­ris Mor­tis *
Odtwórz

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2015, 04:33
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]