Pocho­waj mnie de­likat­nie w [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Na dole w Dziurze

Pocho­waj mnie de­li­kat­nie w tym łonie...
Tą część mnie ja te­raz od­daję To­bie.
Z nieba pa­da piasek i siedzę sa­ma
trzy­mając bu­kiet rzad­ko spo­ty­ka­nych kwiatów
roz­kwi­tających w moim gro­bie.

Na do­le w tej dziu­rze
nie wiem czy mogę zos­tać oca­lo­na...
Zo­bacz mo­je ser­ce - 
pokój jak mo­giła ude­ko­ro­wa­na.

Ty nie ro­zu­miesz
kim oni chcieli żebym była.
A spójrz na mnie te­raz,
jes­tem tą która nie poz­wa­la
so­bie sa­mej żeby żyła.

Na do­le w tej dziu­rze
tracę swą duszę,
na do­le w tej dziu­rze
tak mała się czuję...

I chciała bym le­cieć, o Pa­nie,
lecz oba me skrzydła są moc­no połama­ne.

Ka­mienie wrzu­ci­li mi oni
na dół w tą dziurę.
Pożarłam słońce,
więc mój język wy­pa­lo­ny
sma­ku już dłużej nie czu­je.

Jes­tem je­dyną winną te­go,
że ko­piąc się w zęby je so­bie wy­biłam.
O moich uczu­ciach, które są po­nad
nie będę już więcej mówiła...

W dziu­rze na do­le
tracę kon­trolę.
Na do­le w dziu­rze
tracę swą duszę.

Na do­le w tej dziu­rze
tracę swą duszę.
Na do­le w tej dziu­rze
tak mała się czuję...

I chciała bym wzbić się ku niebu, mój Pa­nie,
lecz oba me skrzydła są tak bar­dzo połama­ne.

Pocho­waj mnie de­li­kat­nie w tym łonie,
bo wszys­tko cze­go chcę to zna­leźć się w To­bie.

* Ali­ce in Chains - ' Down in a Ho­le ' * 
(Przekład : Ma­til­da Te­neb­ris Mor­tis)
Odtwórz

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 grudnia 2015, 16:57
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]