Płatek śniegu, opadł na [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

Grá

Płatek śniegu, opadł na ziemię.
So­lid­ny,w swo­jej de­likat­ności struk­turze ,
nie roz­to­pił się pod pok­rywą mych dłoni

Zam­knełam go ,szczel­nie .
Znie­czu­liłam na bijące ode mnie ciepło
by po­zos­tał przy mnie .

Mój wyjątko­wy,ulot­ny płatek kwiatu
zap­ragnął być w końcu, ma­terią przej­rzystą
która spłynie po mych dłoniach.

Ciepło ,rażące , - nie poz­wo­liło mu odejść.
Zah­wiany między pra­wami na­tury ,
krążył po moim ciele ,szu­kając tle­nu .

W bolącym miej­scu ,po­między
zat­rzy­mał się .
Nieświado­my swej de­cyz­ji ,pozostał.

Ból ,jed­nak nie ustępował.
Roz­to­piony płatek ,nie wie­dział, w którą stronę płynąc
za­topić sie w smo­le, czy od­dać się bez reszty oazie

Mo­je dłonie ,pragnęły
Opuszka­mi palców ,próbo­wały wska­zać drogę
pos­ta­wić niena­macal­ne dro­gow­ska­zy

by jej płatek uśmieżył ból . 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 października 2013, 23:15
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte