Patrzyłam w oczy starca [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ pożergnanie +

Pat­rzyłam w oczy star­ca ohydnego
w chwi­li je­go śmierci
i widziałam jak piekło go pochłania.

Nig­dy w życiu nie oka­zał nikomu
od­ro­biny li­tości ani umiłowania.

Przyszedł czas na twój osąd, Królu Mości.

Był z ciebie ka­wał podłego drania
a te­raz zapłatą będzie two­ja przemiana.

Pow­ra­casz z piekła w pos­ta­ci larw
i pożerasz swe pyszne,
sa­molub­ne, gnijące ciało...

Zaw­sze było ci go mało,
więc te­raz zeżryj sa­mego siebie
i og­ryź się aż do kości
a po­tem odejdź w zapomnienie.

Oto za­dość uczynienie
za twoich bliźnich cier­pienie.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 marca 2015, 11:50
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]