pan następny kto właściwie [...] – truman – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest truman.

poczekalnia

pan następny kto właści­wie
chciałby być wol­ny proszę stanąć tutaj
zatłoczo­ne ko­rytarze na onkologii
chłop­czyk o zaczer­wienionych oczach
do­tyka brzucha wychudzo­nej mat­ki - ty
byłeś kiedyś tu­taj wiesz - nap­ro­wadza je­go rękę
tu gdzie pępek
te­raz już
byś się nie zmieścił

teraz
ona się nie mieści
wychodzi garściami
włosy rzęsy

jak mle­ko w piersi
dla nieżywe­go dziec­ka
białe nieważne dłonie

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 maja 2019, 20:37
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]