Ohydny samolub z pokoju [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ OHYDNY SAMOLUB +

Ohyd­ny sa­molub
z po­koju nie wychodzi.
Niewyob­rażal­ny
odór tam pa­nuje.

Za­ciąga się smro­dem
swych włas­nych po­pierdów,
ob­le­wa swym moczem
i kałem sma­ruje.

A mat­ka go kocha,
bo to jest jej dziec­ko
i dum­na jest z fak­tu,
że go urodziła.

Choć cza­sem żałuje,
że gdy na świat przyszedł
to wor­ka nie wzięła
i nie uto­piła.

fraszka
zebrała 4 fiszki • 21 czerwca 2015, 21:19
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]