Odeszła, zabrała wszystkie oszczędności, wybrała [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

Odeszła, zab­rała wszys­tkie oszczędności,
wyb­rała życie bez kłopotów...
Czy byłem zbyt dob­rym, czy zbyt złym mężczyzną?
Nie, córka nie po­maga, nie wziąłbym krom­ki chleba
ku­pionej za pieniądze za­robione w ta­ki sposób...
Syn? Zos­tało mu jeszcze siedem lat i dwa miesiące.
Ale czy on chce być jeszcze moim synem?
Czy byłem zbyt dob­rym, czy zbyt złym ojcem?

- O bar­dzo dob­ry, właśnie ta­ki nam potrzebny.
Ko­lega miał wy­padek, mu­simy za­tamo­wać krwotok.
Z nieba nam człowieku spadłeś z tym sznur­kiem...

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 stycznia 2012, 01:01

Zeszyt ...ve­na ribelle... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]