Odchodzę w samotności. Larwy zeżrą [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Wiersz Pożegnalny

Od­chodzę w samotności.
Lar­wy zeżrą mnie do kości.

Nic nie może mnie ocalić
przed tym co dziś zrobię.

To jak się czuję jest nie do zniesienia
i nic fak­tu te­go dzi­siaj nie zmienia,
że war­ta nie jes­tem ocalenia
i pragnę odejść we śnie.

Więc proszę, za­bierz stąd mnie.

Chcę go opuścić,
bo już nie mam dłużej
z nim siły się męczyć.

Ludzie go i sam się dręczy...

I prze­pił resztę pieniędzy.

Sa­mot­nie w je­go mieszkaniu
nie pot­ra­fimy so­bie poradzić.

Gdy mat­ka mnie zostawiała
z wrażenia się w maj­tki zsikałam.
Strach wiel­ki, to­tal­na bezradność...
dziś w no­cy skończy się.

Od dziec­ka czuł, że coś z nim nie tak...
żył głównie w swoich snach
a kiedy stał się mną,
mo­ja po­moc­na dłoń
dała mu dużo no­wych wrażeń,
gdy zaczął żyć w no­wym koszmarze.

Te­raz muszę tyl­ko przes­tać się bać,
bo nie ro­bię te­go ni­komu na złość
i ciem­ność niech się w jasność
prze­mieni i w coś innego
po dru­giej stro­nie mnie zamieni.

Pragnę być istotką,
z które­go ser­ca płynie sa­ma dobroć,
więc udaję sie w podróż
a to co rodzi­ce tu zastaną...
trud­no ...

Umieram z już sama
i zos­tawcie mnie samą...

Pop­rostu pozwól mi odejść
w spokoju...

Ja nie chcę być człowiekiem
tyl­ko śliczną kotką.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 października 2015, 13:09
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność