†Och Najwyższa siło Największa [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

ΑΩ

†Och Naj­wyższa siło
Naj­większa tajemnico
Mie­szkający tak daleko
A blis­ki tak sa­mo dla wszystkich
Wy­bacz Nam za śle­potę i głupotę
Za Nasze ludzkie słabości
Och Mędrcu nad mędrcami
Tyś coś źródło wsze­lakiej Miłości
Naj­większy oceanie Dobroci
Prze­bacz Nam wszys­tko, co złe
†Wskaż Nam drogę odrodzenia
Po­daj Nam dłoń bym nie upadali
Bym się nie ra­nili o złe słowa
Abym nie ka­leczy­li się o złe czyny
Wy­bacz Nam, Prze­bacz Nam i
Po­kieruj lo­sem Naszym
Odtwórz

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 kwietnia 2016, 21:48

Zeszyt wiersze
czy­tam, a ser­ce wybiera. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:04Waru do­dał no­wy tek­st Bez oso­bowości trud­no mieć [...]

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]