Nocy, matko moja... Tylko w [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

* MATKA NOC *

No­cy, mat­ko moja...
Tyl­ko w To­bie żyję, jes­tem, czuję...
Od­dycham twoim mrokiem
a blask gwiazd twoich
oświet­la mo­je na­gie ciało,
przez ok­no me wpadając...

Leżę bezwład­nie,
cieńką kołdrą przyk­ry­ta do pasa
i śnię o mis­tycznym ogrodzie,
śniegiem pok­ry­tym, gdzie piękne wilki
otaczają mnie i og­rze­wają, bym nie zmarzła,
bym z zim­na nie umarła...

Mo­je czar­ne włosy
na po­duszce spoczywają,
tworząc kształt skrzy­deł Anioła Ciemności...

Prze­nikaj mnie aż do kości
dopóki ok­rutny dzień nie nastanie
i wszys­tko bez­sensem się stanie...

* Dla Fa­biana * 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 25 lutego 2015, 01:01
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]