Nikt nie lubi pesymistów, [...] – ODIUM – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest ODIUM.

Nikt nie lu­bi pe­symistów, tych dusz zatęchłych, siejących wokół zły nas­trój i zwątpienie, tych szczod­rych piewców niepo­gody, którzy w za­razie myśle­nia i przez oczy przy­tom­ne niosą zalążek śmier­ci. Kto mar­szczy czoło, ten wnet ze sta­da strąca­ny na wyg­na­nie, ko­mu gry­mas nieza­dowo­lenia stężał na twarzy, niech idzie w diabły. Do liche­go po­gody wid­ma ma­my upo­doba­nie, choć na wez­wa­nie ducha cze­kać próżno-dźwięk pus­ty. Pozłotę sta­do wo­li niźli złoto sa­mo, co z ziemi trze­ba do­bywać i oczyszczać z błota. Cóż bo­wiem pros­tsze­go... Każdy idiota pot­ra­fi cie­szyć się ma­jem.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 10:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni