'Nigdy nie rezygnuj z [...] – Kullka – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Kullka.

'Nig­dy nie re­zyg­nuj z te­go, co dla Ciebie ważne… nie re­zyg­nuj z te­go, co mówi ci ser­ce. Cza­sem jest le­piej gorzko się roz­cza­rować, niż żałować do końca życia. Żałować, że nig­dy się nie spróbo­wało.'

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 kwietnia 2017, 19:07
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Kullka

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi