Nig­dy nie chodzę sama. Ty [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ MAJKEL +

Nig­dy nie chodzę sama.
Ty zaw­sze jes­teś ze mną.
Przy­bierasz ka­mienną minę moją twarzą
i wzro­kiem dzi­kim pat­rzysz moimi oczami.

Duchy psycho­pa­tycznych morderców
i ich de­mo­ny wokół nas stoją te,
o których ludzie po­myśleć się boją,
one wszys­tkie są tu z nami.

Ty je­den je­dy­ny nig­dy nie puszczasz mo­jej dłoni,
bo wiesz, że tyl­ko Ty mnie możesz chronić.

Na myśl o Tobie
ludzie spa­ra­liżowa­ni strachem
i z prze­rażeniem w oczach stoją ...

... bo wszys­cy się Ciebie boją.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 sierpnia 2015, 10:02

Zeszyt Te war­te zapamiętania...
..pa­mięć by­wa ulotna 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]