Nigdy jeszcze nie czułam [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Spowiedź +

Nig­dy jeszcze
nie czułam się tak źle jak teraz.
Daj mi os­tatnią szansę,
bo nie chcę jeszcze umierać.

Lecz jeśli czas już nadszedł
i swym pi­ciem na śmierć so­bie zasłużyłam
to przyjmę karę na siebie godnie
i gdy każesz, nie będę dłużej żyła.

Bo było już tak dobrze
a ja po al­ko­hol znów sięgłam,
choć że te­go nig­dy nie zrobię
ty­le ra­zy już przyżekłam.

Może to jeszcze nie koniec
a może zasługuję na śmierć podłą,
gdyż przez swe pi­cie już jestem
osobą życia nie godną.

Więc jeśli mam jeszcze szansę
to daj mi tą pracę o Panie.
Spraw bym wróciła do życia
i nie pozwól mi kończyć tak marnie.

Wiem, że zgrzeszyłam strasznie,
lecz żałuje te­go bar­dzo mo­je serce
i praw­da jest ta­ka, że chciałam,
ale umierać jeszcze nie chcę.

Piszę ten wier­sz w wiel­kiej trwodze
z krainy bólu i osamotnienia.
Jeśli już nie zasługuję na szansę Boże
to uwol­nij mnie od te­go straszne­go cier­pienia.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 listopada 2015, 01:01
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]