niewiersz nic o [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

niewier­sz nic o bogach

półśle­pych starców dwóch się spotkało
a tyl­ko jed­no miej­sce siedzące
plunął krwią ol­brzym z ob­wisłym brzuchem
mięśni i spod­nie mało nie pękły
ad­re­naliną siłacz wy­pełnił
miej­sca zwiot­czałe już bez sterydów

zo­baczył dru­gi, że start zawalił
grzmotnął w tam­te­go laską spróchniałą
z dam­skiej to­reb­ki zwędził coś w biegu
plas­trem przyk­leił so­bie do butów
przes­koczył ple­cak, ko­bietę w ciąży
po­darł ga­zetę mężczyźnie w czapce
i wylądo­wał na swoim tronie
szczerząc ząb żółty tkwiący samotnie

spo­cony gru­bas wy­tarł łysinę
su­kienką w groszki młodej dziewczyny
padł si­ny u stóp swe­go rywala
ser­ce zmęczo­ne się zat­rzy­mało
czy szlag go tra­fił na wi­dok butów?

tam­ten skrzy­dełka skradzione schował
po­wiet­rza złapać nie mógł ze śmiechu
spek­ta­kular­nie drżąc ducha oddał
i za­nie­czyścił miej­sce siedzące

a młodzi ludzie stojący obok
zde­gus­to­wania uk­ryć nie mogli
w ser­cach ich go­rycz niewysłowiona
a w oczach smu­tek, żal i zaduma

ach te star­sze po­kole­nie...

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 kwietnia 2013, 12:58

Zeszyt o życiu z uśmiechem
wy­wołany uśmiech 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt inne
no­we zakładki 

Zeszyt Magiczne
Mis­trzo­wie pióra 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]