Nie umiem tego wyrazić, [...] – Emily Brontë – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Emily Brontë.

Nie umiem te­go wy­razić, ale z pew­nością każdy człowiek zda­je so­bie sprawę, że is­tnieje ja­kaś część nas sa­mych gdzieś całko­wicie po­za na­mi. Na cóż by się zdało mo­je is­tnienie, gdy­by og­ra­niczało by się tyl­ko do te­go świata?

cytat dnia z 17 maja 2017 roku
zebrał 30 fiszek

Zeszyt worek
mieszanka
A dro­ga wie­dzie w przód i w przód
Choć zaczęła się tuż za pro­giem - Tolkien 

Zeszyt Ulubione
Te które in­spi­rują, smucą i pchają dalej. 

Zeszyt najlepsze 

Zeszyt Emi­ly Bronte
Wichro­we Wzgórza 

Zeszyt Joan­ne Rowling
Har­ry Pot­ter i Ka­mień Filozoficzny
Har­ry Pot­ter i Ko­nata Tajemnic
Har­ry Pot­ter i Więzień Azkabanu
Har­ry Pot­ter i Cza­ra Ognia
Har­ry Pot­ter i Za­kon Feniksa
Har­ry Pot­ter i Książę Półkrwi
Har­ry Pot­ter i In­sygnia Śmierci 

Zeszyt the best of

Zeszyt 1 

Zeszyt Groszkolandia.
;3 

Zeszyt Życie 

Zeszyt cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat