Nie umiem tego wyrazić, [...] – Emily Brontë – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Emily Brontë.

Nie umiem te­go wy­razić, ale z pew­nością każdy człowiek zda­je so­bie sprawę, że is­tnieje ja­kaś część nas sa­mych gdzieś całko­wicie po­za na­mi. Na cóż by się zdało mo­je is­tnienie, gdy­by og­ra­niczało by się tyl­ko do te­go świata?

cytat dnia z 17 maja 2017 roku
zebrał 30 fiszek

Zeszyt worek
mieszanka
A dro­ga wie­dzie w przód i w przód
Choć zaczęła się tuż za pro­giem - Tolkien 

Zeszyt Ulubione
Te które in­spi­rują, smucą i pchają dalej. 

Zeszyt najlepsze 

Zeszyt Emi­ly Bronte
Wichro­we Wzgórza 

Zeszyt Joan­ne Rowling
Har­ry Pot­ter i Ka­mień Filozoficzny
Har­ry Pot­ter i Ko­nata Tajemnic
Har­ry Pot­ter i Więzień Azkabanu
Har­ry Pot­ter i Cza­ra Ognia
Har­ry Pot­ter i Za­kon Feniksa
Har­ry Pot­ter i Książę Półkrwi
Har­ry Pot­ter i In­sygnia Śmierci 

Zeszyt the best of

Zeszyt 1 

Zeszyt Groszkolandia.
;3 

Zeszyt Życie 

Zeszyt cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]