Nie podnoś swych brwi, nie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Wyszczerzone Zęby

Nie pod­noś swych brwi,
nie unoś ich nigdy.
Niech nie zdzi­wi Cię już nic
a nikt nie zro­bi Ci krzyw­dy, nigdy.

Tak, nig­dy, przenigdy
nie mar­szcz swe­go czoła
a trwo­ga wszel­ka i niedola
do­sięgnąć Cię nie zdoła.

Być może ra­dość w twych oczach
w szczęśli­wych chwi­lach wi­dać będzie
i smu­tek, gdy przyjdą ut­ra­pienia dni,
ale pamiętaj...

Nig­dy, prze­nig­dy nie unoś swoich brwi.

Szczerz zęby gdy się cieszysz
al­bo gdy jes­teś wściekły,
bo dużo le­piej niż po­mar­szczo­ne czoło
wyglądają wyszczerzo­ne zęby...

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 stycznia 2015, 14:29

Zeszyt Inspiracje
... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]