Nie płacz kochanie. Wszystko będzie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Koło Karety

Nie płacz kochanie.
Wszys­tko będzie dobrze.
Nic złego się nie stanie.

Niż dziać się musi,
nic więcej się nie dzieje.
Ja wiem, że na świecie są kur­wy i złodzieje,
ale nie do­sięgną nas te dranie.

Te­raz nasze naj­większe wyzwanie
to znów uwie­rzyć w siebie.

Czuję się jak gówno
przyk­le­jone do koła jadącej
w zwol­nionym tem­pie karety...
Pow­tarzam cykl, wzla­tuję na szczyt
a po­tem znów jes­tem pod spo­dem, niestety,
przyg­nieciona przez wiel­ki ciężar.

Ja wiem, że nie jes­tem pier­wszą z tych,
która pot­rze­buje ko­goś, kto się nią zaopiekuje.
Prze­cież nie wszys­cy ludzie to wred­ne zbóje.

Pot­rzębuję ko­goś, kto będzie mnie kochał
a nie tyl­ko wykorzystywał.

Czuję się ta­ka sa­mot­na i zbłąkana
i łzy me płyną od ra­na i wiem, że jes­teś ze mną
lecz jes­teś tyl­ko wy­myślo­na, wyimaginowana
i żyjesz tyl­ko w mo­jej głowie, kochana.

Dzień zaczął się fa­tal­nie i słońce świeciło,
lecz już chmur się trochę pojawiło,
może za chwilę całko­wicie zajdzie
i póki co będzie faj­nie i wypłynę
choć trochę z mo­jego ciała kryjówki
i twarz z łez osuszę, bo za chwilę
coś niep­rzy­jem­ne­go załat­wić muszę...

Co­kol­wiek się sta­nie, mo­je dro­gie kochanie
to nie zapominaj...

Nie wszys­cy ludzie to dra­nie.

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 lutego 2015, 10:26
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]