Nie pamiętam, kiedy ostatnio [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

Nie pa­miętam, kiedy os­tatnio jadłem.
Pus­ty por­tfel uk­radł naj­lep­szy przyjaciel.
Ktoś potrącił mnie spoj­rze­niem, chce mi pomóc?
Pod­chodzi do mnie ład­nie ub­ra­ny, wyu­czo­ny uśmiech i mówi:
- Okaz­ja. Mam do sprze­dania po re­wela­cyj­nej ce­nie... matkę.
 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 sierpnia 2011, 08:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]