Nienawidzę się i kocham [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Dżutro +

Niena­widzę się i kocham ...
jed­nocześnie ...
Cze­mu wpa­kowa­na zos­tałam w to życie doczesne?
Nie wiem, ale dot­rzeć chcę do Ciebie...

Jut­ro się spotkamy...

Oba­wiam się trochę two­jej ma­my ...
że ona nie wie,
że czu­jemy się jak w niebie...

Kiedy się przytulimy
to wszel­kie wątpli­wości two­jej mamy
da­leko stąd od­go­nimy ...

Asiu, ja kocham Ciebie

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lipca 2015, 21:58
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]