Nie muszę czekać na [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

They call me Halloween Everyday

Nie muszę cze­kać na ostatni
dzień paździer­ni­ka przez cały rok.
Mam fa­natyczne­go bzi­ka, co tyl­ko tych
nielicznych do­tyka, których świat spo­wił mrok.

Spa­ceruję ze śmier­cią krok w krok,
kiedy przechadza­my się
o zmie­rzu pięknym cmentarzem.
Już ko­lej­ny rok tak na ja­wie so­bie marzę
i świece za­palam w dy­niach i układam je
przed upior­nie pięknym ołtarzem.

W mo­jej głowie tańczą potwory,
nieopi­sanie straszne zmory,
które umi­lają mo­je sa­mot­ne wieczory
i ro­bią wszys­tko, co tyl­ko ich mroczne
dusze zap­ragną, ale dla­tego że ja im tak każę...

Na imię mam Halloween,
na naz­wisko Everyday...
Wyjątko­wo po­nury jest świat
dziew­czyn­ki tej, która żyje
w swoim włas­nym, pięknym koszmarze.

* Cień Księżyca wyjątkową sym­pa­tią darzę... *
(De­dykac­ja).

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 września 2014, 07:36
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]