Niechaj wszyscy się Jesieni w [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ OCTOBER +

Nie­chaj wszys­cy się Jesieni
w pas kłaniają jej niewierni.
Dzi­siaj nas­tał piękny miesiąc ...
ukocha­ny mój Październik.

La­to zmarło już zmęczone
dni upal­nych ciągiem serii.
Września zgo­nem narodzony
przyszedł chłod­ny Październik.

Dni już krótsze, czas spowalnia
z do­minacją pięknej czerni
a w mym ser­cu raj uwalnia
mój cu­dow­ny Październik.

Fruną liście kolorowe,
ja przez ok­no swej pustelni
świat podzi­wiam znów na nowo,
gdyż znów nas­tał Paździer­nik.

wiersz
zebrał 22 fiszki • 30 września 2015, 21:59

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt grawitacja
mysli 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]