Niebo gwieździste nade mną i [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Pożegnanie Ł. +

Niebo gwieździs­te na­de mną
i pra­wo mo­ral­ne we mnie.
Wyrzu­cam wszys­tko co zbędne,
co tyl­ko me wnętrze zaśmieca.

Ma dusza jest czys­ta i piękna
i twej nik­czem­ności nie chce.
Za fałsz twój i twoją pokrętność
to mam cię człowieku za śmiecia.

Twój byt jest niegod­ny mych myśli
i spoj­rzeń mych oczu głębokich
a na­wet mo­jej pogardy
i te­go by splunąć na ciebie.

Z dnia na dzień wspom­nienie o tobie
za­nika w mych myślach bardziej.
Być może już wkrótce to po­wiem ...
kim byłeś? kim jes­teś? ... nie wiem.

żeg­naj Ł. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2016, 16:29
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 23:27diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 23:21E.H. sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 23:06marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:59marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]