Nie będzie Niemiec pisał [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

PUNK CZYTAJĄCEGO KONOPNICKĄ

Nie będzie Niemiec pi­sał drogowskazów.
Nie będzie Fran­cuz tej ziemi muzułmanił.
Nie będzie ru­dy wy­dawał po­leco­nych rozkazów.
Cu­dak nie będzie nas ateiz­mem poił.

Pol­ska to gdzie Od­ra, a po dru­giej stro­nie Bug.
Pul­sem tu Je­zus i Mat­ka nasza i Jego.
Bałtyk, a na połud­niu Kar­patów i Su­detów cud.
Nap­rawdę nie pot­rze­buje­my już ni­kogo i nicze­go.

wiersz • 13 maja 2019, 14:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]