Na ulicy Przepiórek [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Tychy

Na uli­cy Prze­piórek proboszcz
Ob­wie­szcza wier­nym raj na ziemi.
Wszys­cy jes­teśmy cząstką Boga,
Więc nie ma­my żad­nych przeciwwskazań,
Aby so­bie wza­jem nie czynić,
A wręcz ma­my za­tem obowiązek,
Żeby wza­jem­nie sobie,
Urządzać niebo­sa z doczesności.

Uli­ca Elfów kwit­nie wajgelą
I pławi się w za­pachu akacji.
A sa­me Elfy,
Dum­nie strzegą pla­cu za­baw przed przedszkolem.
Może przed ka­kowym psem
I ta­kimż samochodem?

Ulicą Ro­wec­kiego, zda­je się,
Że hu­la tyl­ko gwar
Nie­dziel­ne­go, upal­ne­go, wiosen­ne­go popołudnia.
Aż tu nag­le pod baldachimem
Z gałęzi i liści kasztana,
W ma­jes­ta­cie Krzyża Świętego,
Zat­rzy­mała ich zaduma,
Cza­sem gorzka, a chwilę później
Słodką była, jak gorzką jest cze­kola­da.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2019, 18:58
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]