Na jednym kole przejechał [...] – yestem – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest yestem.

Na jed­nym ko­le prze­jechał wśród ludzi.
Dziew­czy­na ze strachu na­wet nic nie widziała.
Jej mat­ka ja­dem pluła zer­kając, czy bu­ty ma całe.
Dwaj młodzi podzi­wiali mo­tocykl, choć na gor­szym już wkrótce po­jadą do nieba.
Tyl­ko sta­ry pi­jak poz­dro­wił uśmie­chem chłopaka.
Młodość so­bie przy­pom­niał? Nie mógł prze­cież wie­dzieć, kto na niego cze­ka tuż za zakrętem...

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 sierpnia 2011, 01:15

Zeszyt Cytaty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]