Na imię mam tak [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Syn Pruskich Imigrantów

Na imię mam tak samo
jak mat­ka je­go miała,
choć ta­kiego jak on syna
na pew­no mieć nie chciała.

Możecie so­bie gadać
i mówcie co chcecie,
lecz to Panzram był najlepszym
se­ryj­nym na świecie.

W je­go ser­cu ktoś zasiał
ziar­no wiel­kiej podłości,
które wrosło z te­go serca
korze­niem aż do kości.

Tam­te cza­sy były cięższe
i o wiele ludzie twardsi.
Przet­rwał ten, kto był silniejszy
i kto dru­gim gorzej gardził.

A ty, śmie­szny czereśniaczku,
co myślisz, żeś jest groźny,
gdy­byś prze­ciął je­go ścieżkę
to zes­rałbyś się w portki.

Nie oka­zał krzty skruchy,
był zawzięty do końca,
przyjął śmierć swą z godnością
w tam­tym dniu bez krzty słońca.

Pa­mięci Car­la Panzra­ma (1891-1930).
Odtwórz

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 września 2014, 08:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]