Muzyka powinna zapalać płomień [...] – Ludwig van Beethoven – zeszyty

W obecnej chwili w 56 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Ludwiga van Beethovena.

Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy ko­biety.

cytat
zebrał 112 fiszek

Zeszyt Cy­taty znanych
ulubione 

Zeszyt ***
Zbiór 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt złoty zeszyt
... 

Zeszyt Do opowiadań
:) 

Zeszyt Mój zeszyt
Mój zeszyt 

Zeszyt ulu­bione cytaty
... 

Zeszyt Mind
... 

Zeszyt In my mind
. . . 

Zeszyt Ogólne 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 22:59marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]