Muzyka jest wyższym objawieniem [...] – Ludwig van Beethoven – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Ludwiga van Beethovena.

Mu­zyka jest wyższym ob­ja­wieniem niż wszys­tka mądrość i ja­kakol­wiek fi­lozo­fia.

cytat
zebrał 34 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Mind
... 

Zeszyt O muzyce
cy­taty związa­ne z muzyką 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt Najlepsze
 

Zeszyt Ulu­bione cytaty 

Zeszyt cy­taty - muzyka 

Zeszyt of my.
... 

Zeszyt Złote Myśli
Myśli, cy­taty, sentencje... 

Zeszyt Najlepsze... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć