Moja wyobraźnia jest bardziej [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ NEVERHOOD +

Mo­ja wyob­raźnia jest bar­dziej bujna
niż mi­lion ogonów dum­nych pawi.

Mo­je poczu­cie hu­moru spra­wi, że oszalejesz,
poczu­jesz się jak w niebie i do łez Cię rozbawi.

Mój smu­tek, gdy nad­chodzi jest tak wielki,
że gdy spoj­rzysz mi w oczy
to będziesz mieć sa­mobójcze myśli.

Mo­je am­bicje sięgają księżyca w świecie,
który na ja­wie mi się wyśnił.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 stycznia 2015, 01:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]