Miała sześć! sześć! sześć! [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Wymowna Dama : NEVER SMILE AGAIN !

Miała sześć! sześć! sześć! latek,
gdy jej cud­ny tatek
po­padł w straszne długi
i ze swo­jej splu­wy palnął so­bie w łeb.

On to zro­bił przy niej.
Swym os­tat­nim czynem
z niej uczy­nił dziewczynę,
która już na zaw­sze odpłynęła w krew.

Ser­ce skamieniało,
mózg w se­kun­dzie zamarł,
po­tem ona sama
długo nie wie­działa w ja­kim świecie jest.

Te­raz tyl­ko mama
i jej krwa­wa da­ma,
która czci Szatana
i mor­dując wy­ma­wia : 'NE­VER SMI­LE AGAIN'.

BACH! BACH! BACH! ...
UMARŁ STRACH...

* Niech żyje Mrs Ver­cetti * 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2015, 20:43
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]