Mglisty cmentarny poranek. Skrzeczą wrony [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Ghotic Dream Girl

Mglis­ty cmen­tarny poranek.
Skrzeczą wro­ny na cmentarzu.
Tu jest wszys­tko, co mam,
lecz nie wszys­tko o czym marzę.

In­ternet to 'dob­ra' pułapka,
ja nie żyję w real­nym świecie.
Ja żyję w wir­tualu i snach
jak śniące na ja­wie dziecię.

Ja chcę być małą dziewczynką
o czar­nych włosach i oczach,
żyć w sta­rym po­nurym zamczysku
na stro­mych, górzys­tych zboczach.

Mój ta­to to Wiel­ki Król
co ziemią posępną tą włada.
Niez­wykle ok­rutna i piękna
jest kochająca mnie mama.

Mam wszys­tko, cze­go zapragnę,
tak, że aż mieć więcej się nie da.
Wiem, co to ciem­ność i chłód,
lecz nie wiem co smu­tek i bieda.

Tam żyją mroczne stworzenia
i smo­ki w po­wiet­rzu latają
a ludzie wszys­cy nas wielbią
i ze strachu podziwiają.

Lecz tu­taj jes­tem dziwadłem,
które mało kto rozumie.
Czy znaj­dzie się jeszcze ktoś taki,
kto szczerze po­kochać mnie umie?

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 października 2014, 08:22

Zeszyt Życiowe
God­ne uwa­gi i zapamiętania. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]