Mężczyzna zakochuje się tak, [...] – Oscar Wilde – zeszyty

W obecnej chwili w 133 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Oscar Wilde.

Mężczyz­na za­kochu­je się tak, jak­by spa­dał ze schodów: to po pros­tu wy­padek.

cytat dnia z 7 stycznia 2013 roku
zebrał 213 fiszek

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Życie
jest nowelom 

Zeszyt Wszystko.
Wszystko. 

Zeszyt Os­car Wilde
cytaty 

Zeszyt 1

Zeszyt Lost
Lost in ti­me and space 

Zeszyt Miłość
... 

Zeszyt Najlepsze
... 

Zeszyt unique
me­men­to mori 

Zeszyt 2015.
Zbiór cieka­wych cy­tatów, które na pew­no użyję. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]