Mam szkatułkę magiczną w kształcie [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ Magic Pix 666 +

Mam szka­tułkę magiczną
w kształcie Lucyfera.
Gdy ot­wieram ją, magia
z mych oczu spoziera.

Wte­dy widzieć zaczynam
cze­go in­ni nie widzą
a mój ' po­ziom to­leran­cji '
spa­da niżej od zera.

Mam szka­tułkę magiczną
w kształcie Szatana.
Raz zna­lazłam ją we śnie
kiedy la­tek sześć miałam.

Gdy dziecięca ciekawość
mi ot­worzyć ją kazała,
tam zna­lazłam to wszystko
cze­go zaw­sze szu­kałam.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 marca 2015, 05:49
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]