Mam przyjaciół i mam [...] – teoodoor – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest teoodoor.

Mam przy­jaciół i mam wrogów, ale to Ci pier­wsi są niebez­pie­czniej­si. To oni mnie bar­dziej prze­rażają, dlacze­go? Bo mają mo­je bez­gra­niczne zaufa­nie. Nie boję się ich, ale myśl o tym, w ja­ki sposób mog­li­by wy­korzys­tać mo­je zaufa­nie karze mi ich trak­to­wać z na­leżytym sza­cun­kiem.

Przy­jaźń ma wiele ele­mentów i za­leżności a to chy­ba jed­na z nich.

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 listopada 2010, 09:23

Zeszyt Najlepsze 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]