Mam przyjaciół i mam [...] – teoodoor – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest teoodoor.

Mam przy­jaciół i mam wrogów, ale to Ci pier­wsi są niebez­pie­czniej­si. To oni mnie bar­dziej prze­rażają, dlacze­go? Bo mają mo­je bez­gra­niczne zaufa­nie. Nie boję się ich, ale myśl o tym, w ja­ki sposób mog­li­by wy­korzys­tać mo­je zaufa­nie karze mi ich trak­to­wać z na­leżytym sza­cun­kiem.

Przy­jaźń ma wiele ele­mentów i za­leżności a to chy­ba jed­na z nich.

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 listopada 2010, 09:23

Zeszyt Najlepsze 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi