(...)-Ludzie w dłuższych związkach [...] – Cicha09 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cicha09.

* * *

(...)-Ludzie w dłuższych związkach często za­pomi­nają, jak nieg­dyś ba­li się, że to co jest może runąć, może wtar­gnąć błąd, bo za mało się znają - prob­le­mem nie jest krótka zna­jomość, a po­dejście. Po­dejście człowieka do du­giego człowieka. Przyz­wycza­jając się do ko­goś nie do­puszcza mózg na­wet do siebie in­formac­ji o sta­nie fak­tycznym, gdy on upa­da. Przes­ta­je się sta­rać. Wszys­tko się na­leży. Nie ma szczyp­ty sa­moza­par­cia, w tym co ro­bi. Tak jak wcześniej, bo się nie boi. To tak jak­by,ktoś był ka­toli­kiem, wie­rzył w Bo­ga, ale się nie bał Je­go potęgi.Ro­zumiesz o czym mówię?
Zam­kneła książkę, trzas­neła słowem(...)

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 sierpnia 2011, 02:11
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:01sprajtka do­dał no­wy tek­st Wszystko co życiowe, zaczy­na [...]

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi