Lubisz mnie? Tak? Ja też [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

ZaMiAr

Lu­bisz mnie? Tak?
Ja też Cię bar­dzo lubię
i jest mi strasznie głupio,
że często byłam samolubem,
ale Ty się o tym nie dowiesz,
bo ja Ci te­go nig­dy nie powiem,
po­nieważ nie wy­baczyłabym sobie
gdy­byś przes­tała mnie lu­bić za coś,
cze­go już nie ma w mo­jej osobie...

Dzięki To­bie
te­raz już wszys­tko wy­baczam sobie
i o wszys­tkim złym co było zapominam...

Wspa­niale jest czuć się znowu
jak faj­na i miła dziewczyna...

Tym ra­zem
swo­jej ko­lej­nej szan­sy już nie zmarnuję.

Nie wiem czy to Ty pier­wsza mnie
czy ja Ciebie pocałuję,
ale jeśli Ty się nie od­ważysz spróbować
to ja za Ciebie spróbuję...

... Och... myśląc o tym w ra­ju lewituję
i jak słod­kie szcze­nię się czuję,
zwłaszcza, że wiem,
że jut­ro znów spot­kam Cię...

I po­ważnie mi to chodzi po głowie...

...żeby roz­kochać Cię w so­bie...

erotyk
zebrał 9 fiszek • 18 listopada 2014, 18:10

Zeszyt pro­za życia...
tek­sty, które zatrzymują. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]