Lubisz kwiaty,Najdroższy te najlepsze,wiem Mój [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

Trochę jakby mniej

Lu­bisz kwiaty,Najdroższy
te naj­lep­sze,wiem

Mój kwiat dla Ciebie
mniej obiek­tywnie wyjątkowy
pragnął kwitnąć.

W wa­zonie pośród in­nych sur­real­nych delikatności,myślał
że to je­go pielęgnu­jesz, oddanie

Z cza­sem lis­tki kwiatu ,zaczęły opa­dac,by na no­wo się od­rodzić
Biało-różowo-niebies­kie płat­ki ,zas­tygły
w za­dumie by zro­zumieć

Pętla ko­lorów stała się czarna

Czarną różą ,już bez kolców.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2014, 21:23

Zeszyt Ulu­bione wiersze 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

M44G

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]