Lubię nocne wędrówki. Raz zaszłam [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

+ ROZKOSZNE DRESZCZE +

Lu­bię noc­ne wędrówki.

Raz zaszłam w niez­naną mi dotąd
dziel­nicę mo­jego wiel­kiego miasta.
Ry­zyko spra­wia, że krew
w żyłach mi szyb­ciej krąży
a strach przyp­ra­wia o roz­koszne dreszcze.

Idź da­lej Mtyl­do, głębiej jeszcze -
tak szep­ta mi noc­ny wiatr i nagle
czas zwal­nia i ogar­nia mnie sen na jawie.

Zza bu­dynków wyłaniają się różne zmory,
wam­pi­ry, zom­bie i szka­rad­ne potwory.
Zmie­rzają ku mnie w zwol­nionym tempie
a ja próbuję uciekać z całych sił, lecz nadaremnie,
za­raz mnie dorwą i miazgę zro­bią ze mnie.

Już się zbliżają, już pra­wie mnie mają,
ze strachu ser­ce mi sta­je, one mnie doganiają...

Budzę się i ser­ce mi wa­li niesamowicie.
Dziw­na jes­tem ja i to mo­je życie,
bo po­mimo że się strasznie bałam to ten sen
był o wiele od rzeczy­wis­tości fajniejszy.

Chcę pi­sać więcej ta­kich właśnie wierszy.

Więc przyp­raw mnie śnie wiele ra­zy jeszcze
o tak niez­wykle roz­koszne dreszcze.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 grudnia 2014, 01:25
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]